Tối ưu hóa chất lượng câu trả lời trên ChatFly

Tối ưu hóa chất lượng câu trả lời trên ChatFly

1. Tinh chỉnh hướng dẫn của Chatbot
Để đảm bảo chatbot của bạn chỉ trả lời các câu hỏi về tài liệu đã được cung cấp, bạn cần định hình hành vi và phản ứng của chatbot. Hãy chỉ định điều này trong hướng dẫn. 

Ví dụ: 

  • “Tôi muốn bạn hành động như một trợ giảng trong doanh nghiệp dưới đây. Bạn sẽ đưa ra câu trả lời của mình từ ngữ cảnh và câu hỏi bên dưới. Câu trả lời của bạn nên rõ ràng, ngắn gọn và nhằm mục tiêu giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc lo ngại nào họ có thể có. Giọng điệu trong các phản hồi sẽ linh hoạt, thân thiện và sáng tạo. Nếu bạn không biết câu trả lời, chỉ cần nói xin lỗi bạn không biết và đề cập đến sự hỗ trợ bạn có thể cung cấp. Không bao giờ phá vỡ quy tắc này.”

a. Hãy chỉ rõ bạn muốn chatbot làm vị trí gì?
“Trợ giảng”, “Trợ lí hỗ trợ khách hàng”, “Chuyên gia về pháp luật” …
b. Bạn muốn chatbot trả lời người dùng như thế nào?
“Trả lời đầy đủ”,”trả lời ngắn gọn ”, “trả lời đầy đủ, có dẫn chứng” …
c. Bạn muốn chatbot có các hành động thêm?
“Luôn đề xuất khách hàng các câu hỏi liên quan.”
“Luôn cảm ơn khách hàng mỗi khi trả lời”

“Luôn đề xuất thêm 3 câu hỏi khác để khách hàng có thể hỏi thêm?”
“Không được xin lỗi khách hàng.”….
d. Nếu chatbot không biết thì trả lời như thế nào?
“Nếu không biết câu trả lời thì hãy trả lời khách hàng chính xác là: Xin lỗi tôi chưa được học nội dung này..."

Việc mô tả càng chi tiết cách trả lời của chatbot sẽ giúp chatbot tăng chất lượng các câu trả lời. Để tìm hiểu thêm về hướng dẫn tạo và sử dụng chatbot, bạn có thể xem thêm ở bài viết trước đó Hướng dẫn cài đặt Chatbot của bạn.

2. Đảm bảo đã tải lên đủ các tài liệu liên quan đến nội dung bạn cần chatbot trả lời.
Chất lượng câu trả lời từ chatbot của bạn chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng nguồn dữ liệu mà bạn cung cấp. Chatfly sử dụng văn bản có thể đọc (sao chép được) được để tạo ra các câu trả lời, vì vậy hãy đảm bảo rằng các văn bản, liên kết, tập tin (pdf, .doc, .docx, .txt, .csv, .xlsx) mà bạn tải lên chứa văn bản có thể sao chép được.

Lưu ý: Chatfly không thể xử lý hình ảnh, video, hoặc các liên kết chứa các tập tin như PDF ở trong liên kết. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến chatbot của bạn không thể trả lời các câu hỏi trên trang web của bạn, bởi một số trang web có thể sẽ không thân thiện với công cụ quét. 

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sao chép và dán thông tin dưới dạng văn bản vào nguồn dữ liệu hoặc tải lên dưới dạng PDF. 

3. Sử dụng loại dữ liệu Q&A để giúp cho nội dung câu trả lời thêm chính xác cho những trường hợp bạn cần Chatbot trả lời chính xác.
Việc sử dụng loại dữ liệu Q&A có thể giúp chatbot của bạn tạo ra những câu trả lời tốt hơn bằng cách tham khảo các câu hỏi và câu trả lời được đặt trước.

4. Các bước tiếp theo
Bằng cách thực hiện những phương pháp này, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng cung cấp phản hồi hữu ích của chatbot Chatfly, dẫn đến việc sử dụng chatbot thành công và hiệu quả hơn.

Hãy luôn nhớ rằng tài liệu được tải lên và lời nhắc (prompt) là hai điều quan trọng nhất đối với chatbot của bạn, hãy cẩn thận khi bạn cập nhật lời nhắc, hoặc tải lên tệp dữ liệu mới.

Tìm hiểu về công nghệ Chatbot AI ChatFly tại đây.